Opěrné kroužky

Používají se pro zvýšení tlakové odolnosti těsnicích prvků a zabránění jejich extruze do těsněné spáry.

Limitní hodnoty velikosti spáry ze strany bez tlaku, jsou určeny vhodnou kombinací pracovního tlaku, konstrukčním typem profilu i druhem materiálu.files/8726/cz/operne-new.png
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [705266] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.