Pístnicové těsnění

Pro dynamické jednočinné i dvojčinné těsnící systémy.

Těsnění pístnice jsou především určena pro použití v přímočarých hydraulických a pneumatických systémech za účelem utěsnění dynamického pohybu na vnitřním průměru a staticky na vnějším průměru. Důležitá je vhodná volba použitého materiálu a profilu těsnění vzhledem k odolnosti proti opotřebení, pracovnímu médiu, rychlosti pohybu, extruzi do spáry a proti vysokým nebo nízkým teplotám.

Předpokladem je zajistit nízké tření, kompaktní tvar a jednoduchou instalaci.files/8478/cz/Tesneni_pistnic_(tyci).png
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [705292] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.