Průmyslová těsnění
files/12/cz/DIMER-_Industrial_gaskets.jpg

Semimetalická (kombinovaná) těsnění i ostatní komodity průmyslového těsnění jsou určená pro utěsnění plochých přírubových spojů rozličných aparátů ve všech oblastech průmyslu, zvláště petrochemickém, chemickém, olejářském, potravinářském i ve všeobecném.

Jsou určená pro běžné, ale i těžce namáhané přírubové spoje, potrubní větve, tepelné výměníky, absorbéry i specifické aparáty.

Vždy je třeba mít na zřeteli kritérium třídy těsnosti a dle požadavku zvolit nejvhodnější typ těsnění.

Pro vyšší třídy těsnosti, nebo zvlášť nebezpečné látky doporučujeme aplikovat DIMERFLEX ST (Spirálově vinutá těsnění), DIMERFLEX PT (Kamprofilová těsnění), DIMERFLEX OT (Obalovaná těsnění), případně i jiné druhy plochého těsnění DIMERSIL (Vláknitopryžové těsnící desky ), DIMERGRAF (Grafitové těsnící desky), DIMERFLON (Teflonové plněné těsnící desky) v závislosti na požadavcích zákazníka.

Pro správné utěsnění přírubových spojů záleží vždy na provázanosti a vhodnosti typu příruby (včetně dosedacích ploch), správné volby těsniva, druhu a jakosti spojovacího materiálu, vhodně zvolené montáže a aplikace těsniva a pro náročné podmínky je velmi důležitým aspektem i vypočtený doporučený utahovací moment.

Dostupné KATALOGY KE STAŽENÍ.

Jsme připraveni doporučit a následně zajistit nejvhodnější alternativu.
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [737273] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.