QMS a EMS
files/8/cz/DIMER_Enviromental-responsibility.jpg

Skupina DIMER GROUP plně využívá procesní přístupy při uplatňování a zlepšování systému managementu kvality a environmentální politiky ve shodě s požadavky norem EN ISO 9001 a EN ISO 14001.

Systémy managementu kvality - QMS a životního prostředí - EMS tvoří integrovaný systém řízení kvality.

Vedení společnosti vidí v udržování integrovaného systému řízení kvality a neustálém zlepšování efektivnosti jedno ze strategických rozhodnutí ve vztahu: zákazník - dodavatel - zaměstnanci.Závazek vedení společnosti
............................................

Jsme přístupni přijímat a akceptovat podnětné návrhy od našich zaměstnanců, vedoucí ke
zvyšování efektivnosti integrovaného systému managementu.

Zajistíme a uvolníme potřebné zdroje pro uplatnění a rozvoj integrovaného systému
managementu a pro zlepšování jeho efektivnosti.
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [705264] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.