Silentbloky

Pro omezení přenosu vibrací z jednoho dílu na druhý slouží tlumící prvek - silentblok. Silentloky tvoří rozsáhlou skupinu statických tlumících, či dorazových prvků.
Vhodnou kombinací druhu pryže a kovové nosné konstrukce, lze dosáhnout vynikajících antivibračních hodnot.

Jsme schopni nabídnout veškerá standardní provedení a na požadavek zákazníka jsme schopni navrhnout a následně vyrobit i složitější tvary těchto prvků.

Rádi Vám poradíme.
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [705266] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.