Textil-pryžové manžety a ovály
files/23/cz/DIMER_SEALS_Rotary_shaft_seals.jpg

Samotěsnící textil-pryžové manžety jsou vyráběny z pogumované vrstvené tkaniny (NBR, CR a na vyžádání i z jiného druhu pryže) a slouží k utěsnění vratného přímočarého pohybu, některé druhy manžet je možno použít i pro pomalý rotační pohyb.

Výrobní řada textil-pryžových manžet je tvarově i rozměrově velmi široká a pro zákazníkem požadovanou aplikaci lze navrhnout a vyrobit žádaný tvar.
Rozměrová řada na vyžádání.

Základní profily manžet

jazýčková

do 120°C a tlaku až 200 bar

misková

do 120°C a tlaku až 100 bar

tvar U

do 120°C a tlaku až 400 bar

tvar Y

do 120°C a tlaku až 600 bar

rybinová

do 120°C a tlaku až 600 bar

sada ševron

do 120°C a tlaku až 500 bar

Textil-pryžové ovály (mantlochy)

files/23/cz/mantl_aj.jpg

jsou vyrobeny z vrstvené textil-pryžové tkaniny a zpracované do požadovaného tvaru (kruh, ovál, elipsa) a jsou určeny k utěsnění průlezových vík na rozličných aparátech jako jsou boilery, kotle aj.
Rozměrová řada na vyžádání.

Max. pracovní teplota: až 500°C
Max. pracovní tlak: až 30 bar

A-vnitřní délka
B-vnitřní šířka
C-šířka
D-výška
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [705280] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.