X-kroužky
files/7427/cz/x-krouzek.jpg

X-kroužky byly vyvinuty hlavně proto, aby se zamezilo zkroucení O-kroužků v drážce. Základem je čtvercový průřez s prstencovými drážkami. Široký rozsah elastomerových materiálů pro běžné i zvláštní aplikace umožňuje utěsnění prakticky všech kapalin a plynů.
Šířka a tloušťka těchto kroužků odpovídá rozměrům pro klasickou řadu O-kroužků.
Oba typy jsou zaměnitelné.

Výhodou X-kroužku je malá styková plocha a daleko menší tření do pracovního tlaku 40 bar. X-kroužek se nemůže odvalovat, proto v drážce nedochází k jeho zborcení-zkroucení Je vhodnější pro rotační a rotačně posuvné (spirálové) pohyby než standardní O-kroužek v případě, že nelze aplikovat hřídelové těsnění.
Životnost je závislá od jakosti povrchu třecích ploch.
d-vnitřní průměr (mm)
h-výška (mm)

files/7427/cz/x-krouzek rez.png
  • Průmyslová těsnění
  • Plochá těsnění
  • Dynamické ucpávky
  • Mechanické ucpávky
  • Hydraulika a pneumatika
  • Ostatní produkty
  • Počet přístupů: [705287] ©2001-2020 Dimer, spol. s r. o.